Sve za solar je platforma Top Pro Consulting d.o.o kompanije koja je nastala kao odgovor na potrebe tržišta i nedostatak sveobuhvatne usluge koja uključuje savjetovanje o mogućnostima poslovanja, pokretanju biznisa, privlačenju investicija i razvoju novih vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Kao jednu od najvažnijih oblasti, TPC doo ima konsalting o mogućnostima i šansama za razvoj obnovljivih izvora energije, posebno solarne energije, zatim uvođenje u cjelokupni proces investiranja, te izgradnju i na kraju održavanje solarnih panela. Dosada je naša kompanija izvršila konsalting i uspješno, direktno ili kao partner radi na izradi projekata na više od 30 solarnih elektrana, ukupne snage preko 35 MW. Također, možemo ponuditi i sistem izrade energijskih audita, pregledi i certificiranje u stambenim i nestambenim objektima.

Posebnu ulogu u promociji ovih oblasti ima web stranica koju smo pokrenuli www.svezasolar.ba, a naša kompanija je i ponosni partner i jedan od organizatora Sarajevo energy foruma – SEF, kao jednog od najznačajnijih, regionalnih energetskih skupova.

U vrijeme sve veće ekološke krize javlja se veća potreba za obnovljivim izvorima energije, kao vlastite sigurnosti i uštede, ali i mogućnosti za zaradu.

Dobijanje električne energije pomoću solarnih panela postaje sve popularnije, kako u svijetu, tako i kod nas.

BiH je još uvijek u tranziciji afirmacije ekološke osviještenosti kao i izgradnje kulture korištenja solarne energije za potrebe manjih poslovnih subjekata i domaćinstava, stoga smo specijalizirani također i na polju educiranja budućih korisnika u dijelu benefita koje jedna ovakva odluka donosi za njihov poslovni subjekt ili domaćinstvo, ali i u dijelu podrške i profesionalnog usmjeravanja potrebne radne snage u ovoj oblasti. Zato smo prepoznali ove potrebe i potencijal i aktivni smo partneri u razvoju i prve Solarne akademije u BiH, koja, između ostaloga, ima za cilj da obuči i osposobi profesionalne radnike za montažu i dugoročno održavanje solarnih sistema.

Podrazumijeva se da naš tim kontinuirano prati kako zakonske trendove ove industrije tako i zahtjeve tržišta te kroz konsultacijsku fazu klijentima pomažemo u iznalaženju trenutnih potencijala i lokacija za izgradnju, te odabiru adekvatnog rješenja i solarnog sistema za njihove potrebe. Također, imamo dobru, razvijenu mrežu domaćih i međunarodnih partnera iz ove oblasti, a klijentima možemo isporučiti projekat po sistemu ”ključ u ruke”.

Naša misija je prevashodno zadovoljstvo naših kupaca što će u konačnici biti korisno i po energetske potrebe i zdraviju budućnost BiH.

Naša vizija je postati jedna od vodećih platformi za zagovaranje i promociju razvoja OIE i zaštite okoliša, kao i jedna od vodećih kompanija u konsalting uslugama u ovoj oblasti, te u poslovima osiguravanja i isporuke najbolje opreme, ugradnje i održavanja solarnih elektrana za vlastite potrebe i u svrhu proizvodnje električne energije dobivene iz obnovljivih izvora energije u BiH i regionu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here