$0.00

No products in the cart.

HomeSOLAR INFOŠta donosi novi set usvojenih energetskih zakona u FBiH?

Šta donosi novi set usvojenih energetskih zakona u FBiH?

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH početkom mjeseca su usvojili set energetskih zakona.

Riječ je o prijedlogu Zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, prijedlogu Zakona o električnoj energiji FBiH i prijedlogu Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK).

Za Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH je glasalo 55 zastupnika, a za Zakon o električnoj energiji FBiH su glasala 53 zastupnika. Za Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije (OIE) i efikasne kogeneracije (EK) 55 zastupnika.

Ministar energetike FBiH Vedran Lakić, u obraćanju zastupnicima je za ove reformske akte kazao da su bitni za građane i budućnost cijelog energetskog sektora.

– Ovo je važan dan za sve nas u Federaciji BiH – rekao je povodom toga što su zakoni na dnevnom redu Parlamenta, čime je, po njegovim riječima, otvorena i šansa za uvođenje novih, zapadnoevropskih standarda u energetski sektor.

Jednim od navedenih akata predvđena su prava ugrožnih i zaštićenih kupaca električne energije, odnosno subvencije njhovih troškova za struju te obaveza da napajanje strujom ne smije biti prekinuto i pored neplaćenog računa kad je to u interesu zaštite života i zdravlja korisnika.

Vlada FBiH će podzakonskim aktima precizirati ko može biti u ovoj kategoriji potrošača i kako oni mogu koristiti navedene privilegije.

Za donošenje sva tri energetska zakona vodilja bila je ostvarenje jednog od ciljeva, a to je stvaranje konkurentnog unutrašnjeg tržišta koje će svim građanima i tvrtkama omogućiti veće standarde usluga te doprinijeti sigurnosti opskrbe i održivosti na okolišno prihvatljiv način, kazao je. Njihovo donošenje bitno je i u kontekstu buduće energetske politike FBiH, posebice u vremenu energetske krize, ali i općeg trenda dekarbonizacije.

Vlastita potrošnja

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti propisuje dugoročne ciljeve vođenja energetske politike u FBiH te uvodi mehanizme za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije. Unapređuje i pravni okvir za regulaciju obavljanja djelatnosti i rad Regulatorne komisije za energiju u FBiH. Zakon o električnoj energiji propisuje pojednostavljenje administrativnih postupaka za gradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore, ponajprije sunčanih elektrana i vjetroelektrana. Uvodi i nove kategorije sudionika i djelatnosti na tržištu električne energije. Stvara i pravni okvir za uvođenje elektromobilnosti, unapređuje regulaciju kvalitete opskrbe i nova prava i mehanizme za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije“, javlja FMERI.

Zakonom o korištenju obnovljivih izvora i učinkovite kogeneracije, u namjeri da se potakne vlastita potrošnja te ostvare klimatski ciljevi i dekarbonizacije energetike, dosadašnji centralizirani veliki sustavi će se postepeno zamijeniti decentraliziranim.

Građanska energija

Nadalje, zbog rasta maloprodajnih cijena električne energije i sve nižih troškova novih tehnologija, distribuirana proizvodnja postaje sve privlačnija potrošačima električne energije. Potrošači će moći sami proizvoditi dio električne energije za vlastite potrebe umjesto da je kupuju od opskrbljivača.

Također, kroz Zajednice obnovljive energije građanima se omogućava udruživanje te zajednička gradnja postrojenja za obnovljive izvore te da tako preuzmu ulogu, kako u dekarbonizaciji energije, tako i ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša, u razvoju lokalne zajednice, ali i ekonomske koristi.

Agencije

 

PRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nedavno objavljeno

PROIZVODI

Toplotna pumpa AIROSD – zrak-voda

Toplotne pume, zrak-voda su jedan od najefikasnijih i najekonomičnijih načina za zagrijavanje, hlađenje i osiguravanje tople vode u domaćinstvima, stanovima, kućama, poslovnim prostorima i...