$0.00

No products in the cart.

HomeSOLAR INFOHalko Balavac (FMERI): Novi energetski zakoni će olakšati privredi i učiniti značajan...

Halko Balavac (FMERI): Novi energetski zakoni će olakšati privredi i učiniti značajan progres 

U Bihaću će, 1. septembra biti održana prezentacija novog seta energetskih zakona, a istu organizira Vlada USK, u saradnji sa Sarajevo energy forumom- SEF i Solarnom akademijom. Partner na ovom projektu je platforma i portal Sve za solar za koji je govorio jedan od predavača na sutrašnjim prezentacijama Halko Balavac, pomoćnik federalnog ministra za energiju.

Na pitanje koje su prema njegovom mišljenju 3 najznačajnije stvari koje novousvojeni set energetskih zakona u FBiH donose gradjanima i privredi, gospodin Balavac je odgovorio da su to: usaglašavanje sa EU ACQUIS-om, strateško planiranje sektora energije u FBiH, te stvaranje pretpostavki za tranziciju energetskog sektora, kao i stvaranje uslova za dodatni razvoj energetskog i elektroenergetskog sektora, pa i kroz učešće kako malih i srednjih preduzeća, tako i kroz učešće krajnjih kupaca u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije- OIE.

Kada će u potpunosti biti usvojeni podzakonski akti i ovi zakoni biti primjenjivi u cjelosti na nižim nivoima i terenu u FBiH, pojasnio je rekavši da je rok za usvajanje većine podzakonskih akata je 1 godina, te je mišljenja da će, kako njegovo Ministarstvo i Vlada FBiH, tako i drugi akteri (FERK, elektroprivredna društva – ODS- ovi), pa i Parlament FBiH ispuniti svoje obaveze i zahtjeve koji su stavljeni pred iste, a sve s ciljem što skorijeg stvaranja pretpostavki za daljnji razvoj energetskog sektora i demokratizaciju OIE. Što se tiče nižih nivoa vlasti, od istih se očekuje da čim prije pokrenu aktivnosti na usaglašavanju svojih propisa sa novim zakonima u sektoru energije.

Koliko Federacija BiH može oblast energetike iskoristiti za svoj ekonomski razvoj i postoji li neki programi podrške Ministarstva energetike FBiH u tom pravcu?

“Svakako da će novi zakoni podstaknuti razvoj privrede, a Operator za OIEiEK će provoditi programe podrške razvoju prosumerskih postrojenja, tj. proizvodnje električne energije krajnjih kupaca za svoje potrebe iz OIE.”

I na kraju pitali smo pomoćnika ministra Balavca, koliko će promjenom novih propisa u njegovom ministarstvu biti skraćen rok za dobijanje potrebnih dokumenata u odnosu na iskustva sa dosadašnjim zakonom i šta ne njegovi savjet građanima i privredi za dalje?

“Novim zakonskih rješenjima postrojenja za proizvodnju električne energije snage do 1 MW nemaju obavezu ishodovanja Energetske dozvole ( FMERI), niti dozvole za rad – licence (FERK), a za postrojenja snage iznad 1MW procedure su se pojednostavile.

Takodjer, FMERI učestvuje u aktivnostima otklanjanja evidentiranih barijera za investitore i cijenimo da će biti primjetno olakšanje privredi i investitorima, te da će progres biti značajan i primjetan. Ministarstvo će u narednom periodu provoditi aktivnosti koje će imati za cilj da se građani i privreda upoznaju sa, kako prednostima tako i novim mogućnostima koje su novi zakoni omogućili”- zaključio je Halko Balavac, pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije.

Sve za solar

PRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nedavno objavljeno

PROIZVODI

Toplotna pumpa AIROSD – zrak-voda

Toplotne pume, zrak-voda su jedan od najefikasnijih i najekonomičnijih načina za zagrijavanje, hlađenje i osiguravanje tople vode u domaćinstvima, stanovima, kućama, poslovnim prostorima i...