$0.00

No products in the cart.

HomeSOLAR BLOGSolarna energija – Energija sunca

Solarna energija – Energija sunca

Život na zemlji ne bi bio moguć bez nama najbliže zvijezde. Stvorivši optimalne klimatske uslove na planeti, Sunce je omogućilo nastajanje i održavanje prvih oblika života, a kasnije i čitavih ekosistema. Sunčevi zraci, koje biljke apsorbuju u procesu fotosinteze i pretvaraju u organsku materiju, predstavljaju jedan od osnovnih izvora energije na zemlji, kako u vidu hrane za sva živa bića, tako i u vidu energenata poput biomase i fosilnih goriva.

Spoznaja da sunce znači život, stara je koliko i čovječanstvo, a prva utilizacija solarne energije datira još iz sedmog vijeka prije nove ere kada je čovjek koristio uveličavajuća stakla da uz pomoć sunčevih zraka zapali vatru.

Naš odnos sa solarnom energijom danas je daleko sofisticiraniji, a uz odgovarajuće državne politike i razvoj tehlonogije, sunce će preuzeti glavnu ulogu u funkcionisanju savremenog društva– ovoga puta, putem proizvodnje čiste i obnovljive električne energije.

Kakve sve koristi imamo od energije Sunca?

Zemljinu površinu kontinuirano obasipa 173.000 teravati solarne energije što je 10.000 puta više od trenutne potrošnje električne energije u svijetu. Pored toga što je potpuno besplatna i svima dostupna, korištenje obnovljive energije sunca donosi niz koristi za planetu, privredu i domaćinstva, a ovo su samo neke od njih:

Ublažava klimatske promjene – većinu električne energije još uvijek dobijamo sagorijevanjem fosilnih goriva, a kao posljedicu imamo velike količine gasova staklene bašte koji doprinose klimatskim promjenama. Zbog toga su se mnoge zemlje svijeta obavezale na postepeno ukidanje uglja i drugih zagađujućih energenata, a na njihovo mjesto doći će obnovljivi izvori energije (OIE) koje odlikuju nulte emisije štetnih gasova.

Štedi novac – svakome, bilo da je privrednik ili fizičko lice, u interesu je da smanji račune za struju, a ulaganje u solarnu elektranu nepogrešivo umanjuje mjesečne izdatke. Iako je za izgradnju solarne elektrane potrebno od nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada eura u zavisnosti od instalisane snage, ovakvi projekti mahom se otplaćuju za šest do sedam godina.

Još jedan način na koji sunčeva enegija štedi novac ogleda se u sve jeftinijoj tehnologiji za proizvodnju solarne energije. Naučnici neumorno rade na unapređenju solarnih ćelija i ostale opreme fotonaponskih sistema kako bi što efikasnije konvertovali sunčevu energiju u električnu. Cilj je da solarni paneli postanu dovoljno prostupačni tako da nas u potpunosti liše potrebe za prljavim tehnologijama, a da svako domaćinstvo ili kompanija imaju mogućnost da koriste ovaj čisti izvor energije.

Omogućava energetsku nezavisnost – Države, koje u svom energetskom miksu imaju zavidan udio obnovljivih izvora energije, biće u velikoj ekonomskoj prednosti u odnosu na one koje su primorane da uvoze električnu energiju. Zeleni izvori energije glavno su sredstvo za dekarbonizaciju i postizanje energetske nezavisnosti zemlje, pa su investicije u OIE važne za postizanje ekonomskih, političkih i klimatskih ciljeva.

Domaćinstva su, takođe, u prilici da uz pomoć solarnih panela smanje svoju zavisnost od elektrodistributivne mreže ili da, ukoliko je riječ o off-grid sistemu, steknu potpunu energetsku nezavisnost.

Kako možemo da koristimo solarnu energiju?

Solarnu energiju primamo u obliku svjetla i toplote, a nakon konvertovanja u različtim solarnim sistemima, ona se može koristiti za dobijanje toplotne ili električne energije.

Postoje dvije vrste solarnih sistema koji se koriste za proizvodnju električne energije:

1) Solarne ćelije u fotonaponskim modulima apsorbuju svetlosnu energiju i konvertuju je u električnu;
2) Sunčeva energija se fokusira putem ogledala i koncentratora u tačku maksimalne proizvodnje toplotne energije iz koje se konvencionalnim metodama (parnom turbinom ili na drugi način) proizvodi električna energija.

Kako napraviti odabir lokacije za solarnu elektranu?

Budući da efikasnost solarne elektrane u velikoj mjeri zavisi od terena i klimatskih uslova, obratite pažnju da li su zadovoljeni sljedeći uslovi na odabranoj lokaciji:

  1. Dovoljan nivo osunčanosti i povoljan položaj parcele ili krovne površine
  2. Dostupnost istorijskih podataka o padavinama (kao što su količina snijega, kiše i oblačnost)
  3. Lak pristup lokaciji – što podrazumijeva blizinu postojećih saobraćajnica i puteva
  4. Postojanje infrastrukture na lokaciji ili u njenoj blizini koja bi mogla da omogući priključenje na elektroenergetski vod
  5. Lokacija ne bi smjela da bude u blizini prirodnog ili kulturno-historijskog dobra, u okviru prirodnog rezervata ili da bude pod zaštitom države

Za precizan proračun o količini proizvedenih kilovat časova godišnje, kao i o vremenskom okviru za povrat investicije, neophodno je da investitor angažuje iskusne stručnjake koji će na osnovu iznijetih parametara utvrditi opravdanost ulaganja u solarnu elektranu.

 

PRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nedavno objavljeno

PROIZVODI

Toplotna pumpa AIROSD – zrak-voda

Toplotne pume, zrak-voda su jedan od najefikasnijih i najekonomičnijih načina za zagrijavanje, hlađenje i osiguravanje tople vode u domaćinstvima, stanovima, kućama, poslovnim prostorima i...