$0.00

No products in the cart.

HomeSOLAR INFOVlada FBiH daje skoro pola miliona maraka za subvencioniranje kupovine električnih automobila

Vlada FBiH daje skoro pola miliona maraka za subvencioniranje kupovine električnih automobila

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izboru korisnika budžetskih sredstava u svrhu poticaja pri kupovini električnih automobila kojom su odobrena sredstva u iznosu od od 498.000 KM u vidu subvencije za kupovinu 89 novih automobila na električni pogon.

Poticajna sredstva bit će isplaćena iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2023. godinu “Tekući transferi pojedincima – Poticaji pri kupovini električnih automobila”.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima finansijskog poticaja sklopiti ugovore o dodjeli poticaja, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana, a korisnicima koji zaključe ugovor sa Federalnim ministarstvom sredstva će biti uplaćena na njihove račune.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i federalno ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Svezasolar/Fena

PRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nedavno objavljeno

PROIZVODI

Toplotna pumpa AIROSD – zrak-voda

Toplotne pume, zrak-voda su jedan od najefikasnijih i najekonomičnijih načina za zagrijavanje, hlađenje i osiguravanje tople vode u domaćinstvima, stanovima, kućama, poslovnim prostorima i...