$0.00

No products in the cart.

HomeSOLAR INFOVjetropark na Vlašiću sa deset vjetroturbina ukupne snage 50 MW

Vjetropark na Vlašiću sa deset vjetroturbina ukupne snage 50 MW

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je na javni uvid stavilo Zahtjev investitora Vjetroelektrane Čardakov d.o.o. Travnik za izgradnju vjetroparka na Vlašiću u opštini Travnik.

Cilj projekta jeste unaprjeđenje i povećanje obnovljivih izvora energije u energetskom miksu Bosne i Hercegovine, a posebna pažnja se posvećuje energiji vjetra na na velikim nadmorskim visinama. Dobijena električna energija iz ove vjetroelektrane koristit će se za potrebe bosanskohercegovačkog energetskog sistema.

Glavni preduslov za izgradnju jeste mjerenje potencijala vjetra na ovoj lokaciji, a očekivana ukupna snaga vjetroelektrane je 50 MW. U planu je izgradnja 10 vjetroturbina.

Cilj izrade Zahtjeva za prethodnu procjenu uticaja na okoliš ove elektrane je da se uz pregled lokacije i tehničke dokumentacije investitora, analize procesa i sagledanog postojećeg stanja životne sredine na lokaciji, uz primjenu zakonske regulative i standarda, analizira uticaj planiranog procesa rada, uzimajući u obzir sve elemente kao i uslove života i poboljšanja uslova radna i životne sredine. Osnova za izradu ovog Zahtjeva je postojeća projektna i tehnička dokumentacija, stvarno stanje na terenu i budući planovi investitora.

S obzirom na to da je ovo područje bogato biodiverzitetom, ali i vodama, kako rijekama tako i podzemnim vodama, posebna pažnja posvećena je mogućem negativnom uticaju na životnu sredinu tokom izgrednje ali i daljeg rada vjetroelektrane.

Posebno je obrađen uticaj na kvalitet zraka, klimatske promjene, kvalitet vode, zemljište, biodiverzitet, zaštićena područja, kulturnu baštinu, buku, pezjaž, nastanak otpada i drugo.

PRATITE NAS I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Nedavno objavljeno

PROIZVODI

Toplotna pumpa AIROSD – zrak-voda

Toplotne pume, zrak-voda su jedan od najefikasnijih i najekonomičnijih načina za zagrijavanje, hlađenje i osiguravanje tople vode u domaćinstvima, stanovima, kućama, poslovnim prostorima i...